Дома

ДЕЦАТА И КИНОТО

Програмата ДЕЦАТА И КИНОТО е нова програма на фестивалот каде децата ќе имаат можност да гледаат филмови кои имаат оригинален, уметничко – образовен и хуманистички пристап на теми кои актуелно го окупираат светот на децата, во односот помеѓу себе, како и во односот со возрасните. Со оваа програма ние како организатори целиме да ги вратиме децата во киното преку реафирмирање на некогашната и создавање на повторна навика, децата филмовите да ги гледаат на филмското платно, а не на комјутер или ТВ.

Селекција на филмови

Ќе бидат објавени

  • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. – 2015
  • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. – 2015
  • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. – 2015
  • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. – 2015
  • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. – 2015