Дома

ФОКУС НА

ФОКУС НА е програма која ќе овозможи да биде претставена една светска кинематографија во подем преку прикажување на 4 – 5 филмови кои се дел од најновата продукција во земјата и ја отсликуваат тамошната реалност.

Селекција на филмови

Ќе бидат објавени

  • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. – 2015
  • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. – 2015
  • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. – 2015
  • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. – 2015
  • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. – 2015