Дома

ГЛАВНА ПРОГРАМА (Официјална селекција)

ОФИЦИЈАЛНА СЕЛЕКЦИЈА ЗА НАГРАДИ составена од филмови од цел свет кои се прв и втор долгометражен филм на режисерот. Оваа програма има за цел да открие, промовира и афирмира нови филмски приказни на нови автори кои се сеуште анонимни, давајќи им шанса на почетокот од нивните филмски кариери.


Селекција на филмови

Ќе бидат објавени

  • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. – 2015
  • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. – 2015
  • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. – 2015
  • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. – 2015
  • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. – 2015
  • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. – 2015
  • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. – 2015
  • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. – 2015