Дома

КИНО БАЛКАН

Прогрмата КИНО БАЛКАН ќе има за цел да даде слика на најновите текови на балканските кинематографии со претставување на тематски најсвежите, но и најквалитетни филмски дела на балканските филмски автори. Оваа година програмата ќе брои 3 - 4 внимателно одбрани филмови од различни балкански земји кои ќе го одсликуваат културолошкото богатство и диверзитет на балканот.


Селекција на филмови

Ќе бидат објавени

  • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. – 2015
  • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. – 2015
  • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. – 2015
  • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. – 2015