Дома

МАКЕДОНСКИ КРАТКИ

Официјална селекција на македонски кусометражни филмови за награди

Оваа програма е создадена за да даде шанса на перспективните македонски филмски автори и студенти, преку претставување на нивните филмови пред јавноста и исто така преку охрабрување со наградување на најдобриот. This program has been initiated in order to give chance to the Macedonian perspective film authors to present their short films and also to encourage them with award.

Селекција на филмови

Ќе бидат објавени

  • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. – 2015
  • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. – 2015
  • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. – 2015
  • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. – 2015
  • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. – 2015