Дома

КинеНова Меѓународен Филмски Фестивал

КинеНова работилница за развој на сценарио за краток филм за промоција на новите македонски автори

За да се одбележи почетокот на „КинеНова“ како и за да биде во духот и да се запази целта на овој фестивал, ние како организаторите ја создадовме Работилницата за Сценарио за Краток Филм. Оваа иницијатива има за цел да ја промовира и охрабри следната генерација македонски сценаристи и филмски работници, посебно оние кои се релативно нови во процесот на пишување сценарио.

Селектираните апликанти ќе имаат можност да учествуваат на 3 - дневна работилница за развој на кратко сценарио. Работилницата ќе ги опфати основите на пишување сценарио и развој на приказна. Сесиите ќе се состојат од презентации, групна работа и еден-на-еден состаноци.

На крајот на работилницата, филмската продукциска компанија FX3X ќе додели награда за најдобро сценарио во вредност од 3,000 евра. Наградата се состои во користење на високо – професионална филмска опрема со цел краткото сценарио да се реализира во краток филм.


 • Работилницата е посветена на македонски автори кои би сакале да изградат кариера како сценаристи за филм или ТВ
 • Ќе бидат селектирани 6 проекти. Крајниот рок на пријавување е 28 август
 • Резултатите ќе бидат објавени онлајн на 5 септември
 • Од избраните кандидати се очекува да го потврдат своето присуство на работилницата до 10 септември
 • Работилницата ќе се изведува на англиски јазик

ШТО Е ПОТРЕБНО ЗА АПЛИЦИРАЊЕ

 • писмо на намери (a letter of intent ) кое ја образложува мотивацијата на испратеното сценарио како и претходното искуство како сценарист и очекувања од работилницата.
 • премисата на сценариото во една реченица како и жанрот / вите на сценариото со синопсис не подолг од една страна
 • тритмент (кратко објаснување што се случува во секоја сцена)
 • копија од сценариото (не повеќе од 25 страници, уредно форматирано) кое може да биде и сценарио за анимиран филм
 • кратко CV на предложениот режисер и/или продуцент (забелешка: задолжително да се приложи со пријавата на апликантот. )

КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР:

 • мотивацијата на апликантот да учествува на работилницата
 • претходно искуство како сценарист
 • квалитет на примерокот испратен од апликантот

УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО:

 • од учесниците се очекува да присуствуваат на сите сесии и да работат на своите проекти за време на работилницата
 • потребно е учесниците да ги прочитаат сценаријата на сите одбрани апликанти и да бидат подготвени за дискусија во групните сесии.

Потребните материјали да се испратат во WORD или PDF документ на е – мејл: j.r.d.stephens@gmail.com со краен рок до 28 Август.

Ве молиме прикачете го сценариото во посебен документ.

БИОГРАФИЈА ЗА ЏОН СТИВЕНС, НОСИТЕЛ НА ПРОЕКТОТ “ИНИЦИЈАТИВА ЗА РАЗВОЈ НА СЦЕНАРИЈА ЗА ДОЛГОМЕТРАЖЕН ФИЛМ“

Џон Стивенс е сценарист, професионален читач и консултант на сценарија кој има предавано во областа на пишување и развој на филмско сценарио повеќе години.

Тој е и основач и заменик претседател на Атина скрипт клуб, непрофитна организација, група сценаристи во Грција која е формирана со цел за промовирање на уметноста и вештините на филмската драматургија како и вештините за развој на филмските сценарија, како и за поддршка на работата на своите членови.

Моментално на функција главен ментор кој дава насоки за развој на сценарија на лабораторијата за развој на сценарија и пичинг форумот во склоп на најзначајниот регионален филмски фестивал за кусометражни филмови, Меѓународниот филмски фестивал во Драма, Грција. Дополнително тој постојано дава консултански услуги за развој на сценарија, а често на покана одржува презентации и предавања за пишување и развој на сценарија.