Дома

ЖИРИ НА ФЕСТИВАЛОТ

Жирито на фестивалот е Меѓународно и брои од 3 – 7 членови.
Претседателот и членовите на жирито ќе бидат објавени наскоро.